Dom Bez Kosztów | Czy warto wykonać badanie termowizyjne? - Dom Bez Kosztów

Czy warto wykonać badanie termowizyjne?

10.03.2023r.

Zadaniem tego badania jest sprawdzenie stanu izolacji cieplnej budynku i wykonywane jest poprzez badania termowizyjne zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN-EN 13187. Badanie termowizyjne to nieniszczące i bezdotykowe badanie diagnostyczne wykonywane z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Termowizja obecnie znalazła szereg zastosowań w wielu dziedzinach życia. W budownictwie jest niezastąpiona w celu: 

wykrycia zawilgoceń ścian i stropów,
zlokalizowania mostków cieplnych, błędów i przerw w izolacji termicznej budynków,
zweryfikowania przyczyn niedogrzania pomieszczeń,
wykrycia rozszczelnień okiennych szyb zespolonych,
weryfikacja szczelności izolacji cieplnej obiektu, np. mroźni. 

+48 698 289 250